TREŚCI WYSTĄPIEŃ I OCEN

 1. Bezpieczeństwo sanitarne powiatu.
 2. Meldunki o zachorowaniach na choroby zakaźne i zatrucia związkami chemicznymi w Polsce.
 3. Meldunki o zachorowaniach na grypę w Polsce.
 4. Ocena stanu sanitarnego tras, miejscowości i obiektów o charakterze turystycznym na terenie powiatu.
 5. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych.
 6. Ocena indywidualnego sposobu żywienia młodzieży szkół gimnazjalnych na terenie powiatu.
 7. Informacja z przebiegu zimowej akcji wypoczynku dla dzieci i młodzieży zorganizowanej na terenie powiatu.
 8. Akcja 'LATO' - kolonie, obozy, półkolonie.
 9. Informacje dotyczące jakości wody w kąpieliskach, w sezonie.
 10. Akcja 'ZIMA' - zimowiska wyjazdowe i w miejscu zamieszkania.
 11. Informacja dla organizatorów placówek wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży.

 

 

I. SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA W ZAKRESIE CHORÓB ZAKAŹNYCH W  POWIECIE ALEKSANDROWSKIM W 2014 ROKU.

 

          Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych, zakażeń i zgonów  w powiecie aleksandrowskim jest ciągle stabilna i nie odbiega znacząco od sytuacji w latach minionych. Dane epidemiologiczne dotyczące występowania chorób zakaźnych, zakażeń i zgonów są systematycznie gromadzone, weryfikowane i analizowane  zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.  Wzrost liczby zachorowań na niektóre choroby zakaźne ma charakter sezonowy lub związany jest  z epidemią wyrównawczą.

W 2014r. w powiecie aleksandrowskim wzrosła dwukrotnie liczba  zachorowań na choroby zakaźne podlegające obowiązkowi zgłaszania i rejestracji. Zarejestrowano 1211 przypadków zachorowań.  Spośród tej liczby chorych 278 osób było hospitalizowanych. W analogicznym okresie 2013r. zgłoszono 608  zachorowań- hospitalizowano 183 osoby.

Na terenie powiatu nie wystąpiły takie choroby jak: cholera, dur brzuszny, dury rzekome A,B,C, czerwonka bakteryjna i pełzakowata, dżuma, wąglik, błonica, poliomyelitis, gorączki krwotoczne, AIDS.  Z chorób odzwierzęcych nie zarejestrowano tularemii, brucelozy, nosacizny, leptospirozy, listeriozy, tężca, zimnicy, ornitoz, kleszczowego zapalenia mózgu, wścieklizny i włośnicy.

 

W porównaniu z rokiem 2013 w roku sprawozdawczym 2014 zaobserwowano:

poprawę  sytuacji epidemiologicznej i    zmniejszenie liczby zachorowań na:

-   salmonellozy-zatrucia pokarmowe- z 16 przypadków do 8

-    bakteryjne zakażenia jelitowe inne określone -  z 4  przypadków  do 1

-    bakteryjne zakażenia jelitowe nie określone- z 2 przypadków do 1

-    wirusowe zakażenia jelitowe nie  określone -z 8 przypadków do 1

-    wirusowe zakażenia jelitowe u dzieci do 2 lat- z 29 przypadków do 28

-    płonicę (szkarlatynę)- z 30 przypadków do 27

-    boreliozę z Lyme- z 9 przypadków do 1

-   różyczkę – z 32 przypadków do 11

-   świnkę (nagminne zapalenie przyusznic)-  z 5  przypadków do 4

 

 

pogorszenie sytuacji epidemiologicznej i wzrost liczby zachorowań na: 

-                      wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy - z 28 przypadków do 44

-                      wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez adenowirusy -z 2 przypadków do 5

-                      biegunkę i zapalenie żołądkowo- jelitowe BNO ( bliżej nie określone) o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu ogółem -z 77 przypadków do 129

-                      biegunkę i zapalenie żołądkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym      pochodzeniu u dzieci do 2 lat- z 44 przypadków do 50

-                      różę- z 19 przypadków do 21

-                      styczność i narażenie na wściekliznę/ potrzeba szczepień -z 10 przypadków do 14

-                      ospę wietrzną- z 250 przypadków do 760

-                      wirusowe zapalenie wątroby typu B- przewlekłe i BNO z 1 przypadku do 30

 

 

 W 2014r. nie wystąpiły zachorowania na niektóre jednostki chorobowe, które zarejestrowano    

 w 2013r.:

-                      salmonelloza- posocznica

-                      rzeżączka

-                      wirusowe zapalenie mózgu nie określone

-                      nie określone zapalenie opon mózgowych

-                      grypa

-                      toksoplazmoza

 

 

Pojawiły się   natomiast  zachorowania na  choroby, które nie występowały w 2013r:

-                      inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez E. coli inną i BNO

-                      inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Campylobacter, Yersinia       enterocolitica

-                      wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez norowirusy

-                      krztusiec

-                      kiła wczesna

-                      wirusowe zapalenie wątroby typu C

-                      zapalenie mózgu nie określone

 

   

Na identycznym poziomie w roku 2014 i 2013 utrzymały się zachorowania na:

-                      salmonellozy- zakażenia pozajelitowe- po 1  przypadku

-                      inne bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium difficile-  po 4    przypadki

-                      inne bakteryjne zakażenia jelitowe u dzieci do 2 lat- po 2 przypadki

-                      mikobakteriozy inne i BNO- po 1 przypadku

-                      wirusowe zapalenie opon mózgowych nie określone- po 1 przypadku

    

W odniesieniu do sytuacji epidemiologicznej województwa kujawsko-pomorskiego w 2014r. w powiecie aleksandrowskim uzyskano:

 wyższe współczynniki zapadalności dla zachorowań na:

-    salmonellozy-  inne zakażenia pozajelitowe

-    bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Campylobacter, Yersinia enterocolitica,

      inne określone  oraz u dzieci do 2 lat 

-    wirusowe zakażenia jelitowe określone, 

-     biegunkę i zapalenie żoładkowo-jelitowe BNO o prawdopodobnie zakaźnym

      pochodzeniu ogółem oraz u dzieci do lat 2

-                      mikobakteriozy inne i BNO

-                      krztusiec

-                      różę

-                      kiłę wczesną

-                      styczność i narażenie na wściekliznę/ potrzeba szczepień

-                      ospę wietrzną

-                      różyczkę

-                      wirusowe zapalenie wątroby typu B- przewlekłe i BNO

-                      wirusowe zapalenie wątroby typu C: wg definicji przypadku z 2014r.

-                      zapalenie  mózgu inne i nie określone

 

niższe współczynniki zapadalności  dla zachorowań na:

-          bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez E coli inną i BNO, Clostridium difficile

            oraz nie określone

-                      wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy, norowirusy i nie określone        oraz u dzieci do lat 2

-                      płonicę

-                      boreliozę z Lyme

-                      wirusowe zapalenie opon mózgowych nie określone

-                      wirusowe zapalenie wątroby typu C: wg definicji przypadku z 2005r.

-                      świnkę

 

 

            Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w powiecie jest na bieżąco monitorowana. Gromadzone i analizowane są informacje o występowaniu zakażeń i chorób zakaźnych, biologicznych czynników chorobotwórczych, zgonów,  innych zdarzeń mogących świadczyć  o zagrożeniu bioterroryzmem, chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zjadliwą, ognisk epidemicznych, szczególnie szerzących się drogą pokarmową oraz innych zdarzeń mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego.   W sytuacjach koniecznych podejmowane są natychmiastowe działania przeciwepidemiczne.

 

 

 

            Na podstawie analizy sprawozdania rocznego ze szczepień ochronnych MZ-54, w 2014 roku szczepieniami wg Programu Szczepień Ochronnych objęto 10704 dzieci i młodzieży do lat 19. Liczba ta uległa zmniejszeniu  o 277 w porównaniu do roku 2013  (mniejsza liczba urodzeń w rocznikach).

W ramach nadzoru nad realizacją szczepień w 2014 roku na terenie powiatu aleksandrowskiego działalnością kontrolną objęto 14 świadczeniodawców, sprawujących podstawową opiekę zdrowotną oraz 1 oddział noworodkowy. Szczepienia obowiązkowe osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie wykonywane były w 3 punktach szczepień. Przeprowadzono w nich 28 kontroli wg jednolitych procedur zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Skontrolowane punkty szczepień spełniają wymagania jakim powinny odpowiadać gabinety o charakterze zabiegowym.

 

 

 

 

 

 

 

Stopień uodpornienia populacji w 2014 r. w stosunku do roku 2013 przedstawiają poniższe tabele.

 

1. Szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

lata/wiek

1 r. ż.

2 r. ż.

2014

91,56%

99,79%

2013

91,82%

99,58%

 

 

2. Szczepienia przeciwko błonicy i tężcowi

lata/wiek

1 r. ż.

2 r. ż.

6 r. ż.

14 r. ż.

19 r. ż.

2014

62,52%

100%

99,82%

100%

99,83%

2013

62,05%

99,58%

99,42%

99,81%

99,25%

 

 

3. Szczepienia przeciwko krztuścowi

lata/wiek

1 r. ż.

2 r. ż.

3 r. ż.

6 r. ż.

2014

62,52%

100%

99,14%

99,83%

2013

62,05%

99,58%

99,78%

99,42%

 

 

4. Szczepienia przeciwko poliomyelitis

lata/wiek

1 r. ż.

2 r. ż.

6 r. ż.

2014

62,52

100%

99,83%

2013

62,05%

99,58%

99,42%

 

 

5. Szczepienia przeciwko odrze, śwince, różyczce

lata/wiek

2 r. ż.

10 r. ż.

2014

92,11%

99,79

2013

91,44%

100%

 

 

 

6. Szczepienia dziewcząt przeciwko różyczce.

lata/wiek

11 r. ż.

12 r. ż.

13 r. ż.

2014

100%

99,58%

100%

2013

99,46%

100%

100%

 

7. Szczepienia przeciwko Haemophilus influenzae typu B

lata/wiek

1 r. ż.

2 r. ż.

3 r. ż.

2014

62,52%

100%

99,14

2013

62,05%

99,58%

99,78%

 

 

8. Szczepienia przeciwko gruźlicy

Szczepieniami przeciw gruźlicy w roku 2014 objęto tylko noworodki. Zostały one zaszczepione w 100 %. W oddziale noworodkowym zaszczepiono 422 noworodków, natomiast 5 niemowląt zostało doszczepionych już po wyjściu ze szpitala po ustąpieniu przeciwwskazań lekarskich po 14 dniu życia  do 11 miesiąca życia.

Wykonano 5 szczepień dzieci  w wieku powyżej 12 miesiąca życia do ukończenia 15 lat.

 

9. Szczepienia przeciwko tężcowi u osób po zranieniach

Ze wskazań indywidualnych zaszczepiono 1436 osób, o 12 mniej  niż w roku 2013.

 

10. Szczepienia przeciwko wściekliźnie

   Na terenie powiatu aleksandrowskiego nie szczepi się osób mających kontakt ze zwierzętami podejrzanymi o wściekliznę.

 

 

 

 

 

 

 

Oprócz szczepień obowiązkowych prowadzone były także szczepienia zalecane, nie finansowane ze środków Ministra Zdrowia.

 

Szczepienie przeciwko 

2013 rok

2014rok

WZW B

330

389

grypie

1637

1498

WZW A

15

13

p/ko wściekliźnie

0

0

Dur brzuszny

20

1

H. influenzae typu b

5

1

Ospie wietrznej

30

45

Streptococcus pneumoniae

327

322

Kleszczowemu zap. mózgu

28

23

Neisseria meningitidis

17

63

Zakaż. wirusem brodawczaka

8

3

Biegunce rotawirusowej

50

69

 

      W roku sprawozdawczym zaobserwowano  spadek szczepień przeciwko grypie 139 mniej niż w roku ubiegłym, przeciwko durowi brzusznemu  19 osób mniej niż w 2013 roku. W roku 2014  zaobserwowano wzrost szczepień przeciwko WZW B o 59 osób , ospie wietrznej o 14 osób , biegunce rotawirusowej o 19 osób oraz Neisseria meningitidis  o 46   w stosunku do 2013r. Pozostałe szczepienia zalecane znajdują się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku ubiegłego.

 

 

W preparaty szczepionkowe zalecane  w programie szczepień ochronnych pacjenci mogli zaopatrywać się w zakładach opieki zdrowotnej i w aptece.

 

W roku 2014 nie zgłoszono ani jednego przypadku niepożądanego odczynu poszczepiennego (NOP) .

 

 

 

II. STAN SANITARNY URZĄDZEŃ WODNYCH  ORAZ OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I KĄPIELISKA,  ZAOPATRZENIE LUDNOŚCI W WODĘ DO SPOŻYCIA

 

 

WODOCIĄGI

   o produkcji 100 – 1000 m3/d – wg ewidencji  7 wodociągów    

Jakość wody produkowana przez większość  wodociągów  znajdujących się w tej grupie, w 2014 roku, była dobra. Jednakże w 3 przypadkach, w związku z powtarzającymi się przekroczeniami parametrów chemicznych oraz w 1 wodociągu  w związku z przekroczeniami parametru mikrobiologicznego, koniecznym stało się wydanie decyzji merytorycznych.

Wodociąg Gminy Raciążek - w związku z ponadnormatywną zawartością manganu oraz trudnościami właściciela wodociągu z doprowadzeniem jakości wody do obowiązujących norm, w roku sprawozdawczym PPIS w Aleksandrowie Kuj. dwukrotnie przedłużał termin wykonania obowiązku zawartego w decyzji administracyjnej z 2013 roku, który ostatecznie ustalono na 30.09.2014r.. Obowiązki zawarte w decyzji zostały wykonane, jakość wody poprawiła się.

Wodociąg Miasta Nieszawa - w wyniku kontroli jakości wody stwierdzono  ponadnormatywną zawartość manganu. W związku z wyeksploatowaniem się jedynej działającej studni głębinowej, administrator wodociągu nie uporał się z wyeliminowaniem przekroczeń manganu. W związku z powyższym PPIS w Aleksandrowie Kuj. wydał decyzję administracyjną stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w zakresie manganu i nakazującą doprowadzenie jakości wody w w/w zakresie do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia w terminie do 31.12.2014r..

Ponadto w powyższym wodociągu, kontrole jakości wody przeprowadzone w ramach nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej, wykazały obecność bakterii z grupy coli (w 6 próbkach) na poziomie 2 – 9 jtk/100ml - norma 0 jtk/100ml. W związku z powyższym PPIS w Aleksandrowie Kuj. wydał decyzję administracyjną z rygorem natychmiastowej wykonalności na doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm i wprowadzającą ograniczenie w korzystaniu z wody, polegające na jej gotowaniu przed spożyciem. Wystosowano również komunikaty informujące społeczeństwo o zastosowaniu środków ostrożności przy korzystaniu z wody wodociągowej. Po wprowadzeniu działań naprawczych tj. zwiększone chlorowanie wody oraz płukanie sieci, jakość wody pod względem mikrobiologicznym wróciła do normy.

 

W związku z zaistniałą sytuacją w ostatnim kwartale roku sprawozdawczego rozpoczęto odwiert nowej studni głębinowej, która ma zasilić powyższe ujęcie i wpłynąć na poprawę jakości wody.

Wodociąg Gminy Aleksandrów Kuj. – ujęcie Służewo - w roku sprawozdawczym dwukrotnie prolongowano decyzję administracyjną z 2013 roku, wydaną w związku z przekroczeniem parametru mangan na ujęciu wody. Mimo starań podjętych przez administratora, jakość wody nie ulegała poprawie.  W związku z powyższym termin doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm, PPIS w Aleksandrowie Kuj. ustalił na 31.12.2014r.. Aby wpłynąć na poprawę jakości wody, z końcem 2014 roku administrator dokonał wymiany systemu napowietrzającego w układzie technologicznym stacji uzdatniania wody.

 

           Ponadto w 3 wodociągach Gminy Aleksandrów Kuj. – ujęcia: Grabie, Ośno  i Służewo, w trakcie kontroli sanitarnych stwierdzono nieprawidłowości sanitarno – techniczne dot. m.in. zacieków na sufitach w pomieszczeniach stacji uzdatniania wody, skorodowanych elementów metalowych na zbiornikach retencyjnych i nieprzestrzegania harmonogramu pobrania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. W związku z powyższym, PPIS wydał decyzje merytoryczne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, z czego część została już wykonana. Termin wykonania części obowiązków wymagających większych nakładów pracy tj. remonty malarskie w pomieszczeniach stacji uzdatniania, ustalono na 30.04.2015r..

           Natomiast kontrola sanitarna na ujęciu wody w Konecku wykazała nieprawidłowości sanitarno – techniczne, w związku z powyższym wszczęto postepowanie administracyjne dot. wydania decyzji nakazującej usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Jednakże z uwagi na fakt, iż powyższe ujęcie zostało wyłączone z eksploatacji a z początkiem 2015 roku, właściciel  wodociągu planuje remont i modernizację powyższego ujęcia, PPIS w Aleksandrowie Kuj. wydał decyzję o umorzeniu postępowania. W chwili obecnej wodociąg gminy Koneck zaopatrywany jest jedynie w wodę z ujęcia w Świętem.

            Stan sanitarny i techniczny pozostałych wodociągów należących do tej grupy  nie budził zastrzeżeń.

            Ponadto w 4 miejscowościach gminy Aleksandrów Kuj. nastąpiła zmiana dostawcy wody przeznaczonej do spożycia. Wodociąg miejski miasta Aleksandrów Kuj. zastąpiony został 2 wodociągami gminy Aleksandrów Kuj. – ujęcie Ośno (przejęło obszar 3 miejscowości) i Służewo (przejęło obszar 1 miejscowości).

 

o produkcji 1000 – 10000 m3/d  – wg ewidencji 3 wodociągi   

 

Wodociąg Miasta Aleksandrów Kuj. - w związku z utrzymującym się problemem ponadnormatywnej zawartości manganu, z początkiem roku sprawozdawczego PPIS w Aleksandrowie Kuj. wydał decyzję przedłużającą termin wykonania obowiązku wynikającego z decyzji z 2013r..

Dodatkowo na powyższym ujęciu stwierdzono przekroczenia zawartości żelaza, na które również wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia oraz nakazującą doprowadzenie jakości wody w w/w zakresie do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jednakże nieskuteczne działania administratora spowodowały przekroczenie maksymalnych dopuszczalnych poziomów manganu i żelaza, ustanowionych decyzjami administracyjnymi PPIS w Aleksandrowie Kuj.. W związku z powyższym, w siedzibie PSSE, odbyły się trzykrotnie spotkania z administratorem wodociągu, przedstawicielami lokalnych władz i innych instytucji, których dotyczył powyższy problem, w celu ustalenia właściwych kroków zmierzających do doprowadzenia jakości wody do obowiązujących norm. Wydano upomnienia dotyczące doprowadzenia poziomu powyższych parametrów do wcześniej ustalonych dopuszczalnych poziomów oraz wyznaczono harmonogram prac naprawczych. Działania administratora, polegające głównie na mieszaniu wody produkowanej przez poszczególne studnie głębinowe oraz zastosowanie nowego systemu napowietrzania, doprowadziły jakość wody w zakresie w/w parametrów do normy.

            Ponownie powrócił problem z lat ubiegłych, z ponadnormatywną zawartością sodu, w związku ze zwiększeniem produkcji wody ze studni, która podaje wysoką zawartość sodu. PPIS w Aleksandrowie Kuj. wydał decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w zakresie sodu oraz nakazującą doprowadzenie jakości wody w w/w zakresie do zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z terminem realizacji obowiązków do 31.12.2014r..

W związku z zaistniałymi problemami z jakością wody w zakresie manganu i żelaza, administrator wodociągu dokonał w/w rozbudowy układu technologicznego poprzez zastosowanie nowego systemu napowietrzania oraz wykonał modernizację jednej ze studni głębinowych (wcześniej wyłączonej z eksploatacji).

 

            Ponadto w trakcie kontroli sanitarnej powyższego wodociągu stwierdzono nieprawidłowości sanitarno – techniczne dot. m.in. pomieszczeń stacji uzdatniania wody, zbiorników retencyjnych oraz studni głębinowej, na które wydano decyzję administracyjną nakazującą usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości. Obowiązki zostały wykonane.

            Za  niewłaściwe  zarządzanie ujęciem, które  spowodowało nieprawidłowości  sanitarno-techniczne  oraz  idącą  za tym,  pogarszającą  się  jakość  wody - prezesa i kierownika przedsiębiorstwa  wodociągowego,  ukarano dwoma mandatami na łączną kwotę  800 zł.

 

Wodociąg Gminy Bądkowo i Zakrzewo – ujęcia: Sędzin i Siniarzewo oraz  Wodociąg Miasta Ciechocinek - ujęcia: Kuczek i Siarzewo, w trakcie roku sprawozdawczego borykały się z jednorazowymi przekroczeniami w zakresie parametrów: mangan, żelazo, mętność, które zostały natychmiastowo wyeliminowane. Poza tym podawały wodę dobrej jakości.

            Kontrola sanitarna wodociągu Miasta Ciechocinek i Gminy Aleksandrów Kuj. – ujęcie Kuczek wykazała nieprawidłowości sanitarno – techniczne dot. rezerwowego zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej oraz nieprzestrzegania harmonogramu pobrania próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej. Na powyższe nieprawidłowości wydano decyzje administracyjną z terminem wykonania do 30.09.2014r. oraz do  31.12.2014r.. Pierwszy termin dotyczył kontroli wewnętrznej i został wykonany przez administratora wodociągu.

           Podczas kontroli ujęć Sędzin i Siniarzewo zaopatrujących w wodę Gminy Bądkowo i Zakrzewo stwierdzono nieprawidłowości sanitarno – techniczne dot. m.in. pomieszczenia chlorowni, studni głębinowych i zbiorników retencyjnych. Na stwierdzone nieprawidłowości wszczęto postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji nakazującej ich usunięcie. Jednakże w trakcie postępowania właściciel w/w ujęć usunął wszystkie nieprawidłowości, co potwierdziła kontrola sprawdzająca. W związku z powyższym PPIS w Aleksandrowie Kuj. wydał decyzję o umorzeniu postępowania.

 

  Inne podmioty zaopatrujące w wodę (1 obiekt)

W tej grupie znajduje się ujęcie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci  i Młodzieży w Grabiu, które zaopatruje w wodę ok. 70 osób. W roku sprawozdawczym w ramach nadzoru sanitarnego pobrano 3 próbki wody, w zakresie monitoringu kontrolnego oraz manganu i żelaza. W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu ujęcia oraz w zakresie jakości wody przeznaczonej do spożycia.

 

 

 

 Studnie inne  

           W pierwszym półroczu 2014 roku, na wniosek Komendy Policji przebadano wodę ze studni przydomowej w Żołnowie gm. Koneck (1 próba), w związku z interwencją dotyczącą prawdopodobnego zanieczyszczenia wody i zatrucia konsumenta oraz na uzasadnioną prośbę właścicielki studni przydomowej znajdującej się na terenie miasta Nieszawa (1 próba). W obu przypadkach badania wykazały, iż woda nie odpowiada normom jakości pod względem składu fizykochemicznego - w pierwszym - w związku z ponadnormatywną zawartością azotanów, w drugim - w związku z przekroczeniami mętności, manganu i żelaza, o czym poinformowano zainteresowanych.

 

 

 

 

 

III. ZAPOBIEGAWCZY NADZÓR SANITARNY

 

           Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ma określony zakres działań  w ustawie z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r Nr 212, poz.1263 ze zmianami). Dotyczą one również zapobiegawczego nadzoru sanitarnego.

           Mają one znaczenie przy kształtowaniu nowego ładu przestrzennego, projektowania obiektów, od ich lokalizowania poprzez uzgadnianie projektów i dopuszczenie

do użytkowania.

          Działania są realizowane na poszczególnych etapach procesu inwestycyjnego i wynikają z wielu przepisów prawnych. Poza ww. ustawą o PIS należą do nich min: ustawa z dnia 3 października z dnia 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 ze zmianami), ustawa z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.717 ze zmianami) oraz inne wynikające z zobowiązujących przepisów prawnych. Działania ZNS w pierwszej połowie 2014 roku ujęte są poniżej według wykonywanych czynności :

- uzgadnianie studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miejscowych planów  

   zagospodarowania miast i gmin

-uzgadnianie konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania i określenia    

  zakresu prognozy w przypadku konieczności jej wykonania

- uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na      

  środowisko

- uzgadnianie warunków zabudowy

- opinie, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na   

   środowisko i zakresu raportu

- uzgadnianie uwarunkowań do decyzji środowiskowych

- uzgadnianie dokumentacji projektowej

- opiniowanie przedsięwzięć korzystających ze środków UE

- kontrolowanie budów

- uczestniczenie w dopuszczeniu obiektu do użytkowania

 

        

       Nałożone  zadania w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie ZNS i innych wyżej wymienionych przepisach dają delegację prawną Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu do brania udziału w postępowaniach administracyjnych na różnych szczeblach procesu inwestycyjnego co umożliwia współpracę z organami administracji terytorialnej i daje duże efekty w egzekwowaniu wymogów sanitarnohigienicznych w nowopowstających obiektach przeznaczonych do przebywania ludzi.

           Skuteczność działań Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego można zaobserwować na podstawie dopuszczanych obiektów do użytkowania. Obiekty nowoprojektowane i przebudowywane spełniają wymogi sanitarnohigieniczne, co wpływa na jakość produkcji i świadczonych usług.

         Działalność Inspekcji Sanitarnej poprzez Zapobiegawczy Nadzór Sanitarny ma możliwość szerokiego współdziałania przy projektowaniu, realizacji inwestycji i dopuszczeniu do użytkowania nowych obiektów oraz egzekwowania spełnienia obowiązujących przepisów prawnych.

 

 

 

 

 

 

        

IV.  STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  ORAZ KĄPIELISKA

 

KĄPIELISKA

Wg ewidencji 2 miejsca wykorzystywane do kąpieli  tj.:

-           nad Jeziorem Ostrowąs w Ostrowąsie (gm. Aleksandrów Kuj.)

-           nad  Jeziorem Służewskim (gm. Aleksandrów Kuj.)

 

Na terenie powiatu aleksandrowskiego w 2014 roku, do PPIS w Aleksandrowie Kuj. zostały zgłoszone 2 miejsca wykorzystywane do kąpieli nad jeziorem Ostrowąs oraz nad jeziorem Służewo.

Przed sezonem organizator miejsc wykorzystywanych do kąpieli, wykonał badania jakości wody w w/w miejscach. W przypadku jeziora w Służewie woda spełniała normy rozporządzenia, w związku z powyższym wydano komunikat o dopuszczeniu powyższego miejsca do kąpieli, rekreacji i uprawiania sportów wodnych.

Natomiast badania jakości wody w jeziorze Ostrowąs wykazały ponadnormatywną liczbę enterokoków kałowych, w związku z tym PPIS w Aleksandrowie Kuj. wydał decyzję, z trybem natychmiastowej wykonalności, stwierdzającą brak przydatności wody do kąpieli i ustanawiającą tymczasowy zakaz kąpieli, rekreacji i uprawiania sportów wodnych. Właściciel kąpieliska oznaczył teren tablicami informującymi o zakazie kąpieli. Kolejne badania w w/w jeziorze wykazały poprawę jakości wody, w związku z tym wydano komunikat o dopuszczeniu powyższego miejsca do kąpieli, rekreacji i uprawiania sportów wodnych. 

 

W trakcie sezonu kąpielowego w jeziorze Służewo wystąpiło masowe śnięcie ryb. W związku z powyższym PPIS w Aleksandrowie Kuj. wydał komunikat o tymczasowym zakazie kąpieli, rekreacji i uprawiania sportów wodnych, a organizator miejsca wykorzystywanego do kąpieli oznakował teren odpowiednimi tablicami. Ponadto w ramach nadzoru pobrano do badań laboratoryjnych próbki wody z jeziora. Wyniki badań wykazały ponadnormatywną liczbę bakterii Escherichia coli, w związku z czym PPIS w Aleksandrowie Kuj. wydał decyzję, z trybem natychmiastowej wykonalności, stwierdzającą brak przydatności wody do kąpieli i ustanawiającą tymczasowy zakaz kąpieli, rekreacji i uprawiania sportów wodnych. Kolejne badanie kontrolne wykazało poprawę jakości wody - wydano następny komunikat dopuszczający do kąpieli.

Teren kąpielisk przez cały sezon utrzymany był w czystości. Śmieci gromadzone były w koszach z workami foliowymi, które systematycznie usuwano.          

Osoby odpoczywające nad jeziorem Ostrowąs mogły korzystać z toalety (skanalizowanej) na terenie punktu gastronomicznego znajdującego się bezpośrednio przy plaży. Udostępniono również punkt czerpania wody pitnej, dobrej jakości, z wodociągu publicznego – ujęcie Ośno (gm. Aleksandrów Kuj.).

Organizator w/w miejsc wykorzystywanych do kąpieli  udostępnił nowy sprzęt rekreacyjny,  parking, wokół jezior zorganizowane  nowe ścieżki rowerowe i trasy spacerowe. 

 

 

USTĘPY PUBLICZNE

 

 Na terenie powiatu aleksandrowskiego w ewidencji znajdują się  ogółem  3 toalety publiczne zlokalizowane  w centrum Ciechocinka, 2 z nich zostały skontrolowane. Toaleta w parku sosnowym nie została skontrolowana, z uwagi na fakt , iż w trakcie podejmowania kilku prób kontroli była nieczynna.

Stan bieżącej czystości w skontrolowanych obiektach, w porównaniu z rokiem ubiegłym, poprawił się.

Dwie  toalety publiczne w Ciechocinku  - w parku Tężniowym, a także w centrum miasta są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.  

 

W wystąpieniu do władz administracyjnych zwrócono szczególną  uwagę  na problem  budowy, utrzymania i eksploatacji szaletów publicznych. Problem ten należy do zadań własnych gmin i według opinii PPIS  jest zaniedbywany.

   

 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

               

           W Środowiskowym Domu Samopomocy w Aleksandrowie Kuj., który oferuje usługi dziennego pobytu osób niepełnosprawnych z obszaru całego powiatu, podczas przeprowadzonej kontroli  stwierdzono, iż stan sanitarno -  higieniczny i techniczny był bez  zastrzeżeń.

 

 

 

 

 

HOTELE

       W ewidencji PSSE znajduje się 11 hoteli, mieszczących się na terenie naszego powiatu, w porównaniu z rokiem ubiegłym przybyły 1, skontrolowano 10 hoteli

( 1 hotel wyłączony jest z eksploatacji, trwa w nim remont kapitalny oraz rozbudowa). 

W 1 hotelu znajdującym się na terenie Ciechocinka,  w wyniku analizy badań wody ciepłej, przesłanych przez właściciela obiektu, stwierdzono, iż sieć wodna jest skolonizowana przez  pałeczki Legionella sp..

PPIS w Aleksandrowie Kuj. na powyższy  hotel wydał decyzję administracyjną nakazującą usunięcie w/w nieprawidłowości, z czasowym unieruchomieniem pryszniców. Obowiązki zawarte w decyzji podlegały natychmiastowemu wykonaniu.

Stan sanitarno – techniczny pozostałych obiektów znajdujących się w tej grupie w trakcie kontroli, podobnie jak w roku ubiegłym, nie budził zastrzeżeń.

4 z 10  hoteli przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Postępowanie z bielizną czystą oraz brudną prawidłowe, hotele korzystają z pralni mieszczących sie  w Lubiczu, Ciechocinku, Toruniu,  Szubinie oraz w Bydgoszczy.

    

INNE OBIEKTY ŚWIADCZĄCE USŁUGI HOTELOWE

Wg ewidencji 40  obiekty, skontrolowano 37 obiektów, 3 obiekty zawiesiły działalność..        

Stan sanitarny i techniczny oraz utrzymanie czystości i porządku w obiektach tej grupy nie budziły zastrzeżeń, za wyjątkiem 1, na który została wydana decyzja dot. remontu malarskiego pomieszczeń. Nałożone przez nią obowiązki, jeszcze przed końcem sezonu turystycznego, zostały wykonane.  Właściciele systematycznie dbali i podnosili standard świadczonych usług.

Stan sanitarno - techniczny obiektów tej grupy oceniono jako dobry.

 

 

 

 ZAKŁADY FRYZJERSKIE, FRYZJERSKO-KOSMETYCZNE, KOSMETYCZNE,  

  ODNOWY BIOLOGICZNEJ I SOLARIA

 

Wg ewidencji na terenie powiatu aleksandrowskiego znajduje się : 60 zakładów fryzjerskich, 23 kosmetycznych, 4 gabinety odnowy biologicznej oraz 14 świadczących   więcej niż jedna usługę. Ogółem skontrolowano 101 obiektów tej grupy.

     

Obiekty tej grupy nie budziły zastrzeżeń pod względem  higieniczno – technicznym i czystościowym, za wyjątkiem 4 :

 - 1 właściciela  zakładu fryzjerskiego ukarano mandatem na kwotę 100 zł , za nieprzestrzeganie czystości i porządku w zakładzie ; - 1 pracownika gabinetu fryzjersko – kosmetycznego, ukarano mandatem w wysokości 50 zł, za nieprzestrzeganie podstawowych  zasad higieny.

W obu przypadkach, w trakcie kontroli sprawdzających, odnotowano poprawę  stanu sanitarnego obiektów. 

- na 2 zakłady  wydano decyzje administracyjne nakładające obowiązek : prawidłowego zorganizowania zaplecza z terminem realizacji do 15.01.2015r.

oraz przeprowadzenia remontu malarskiego ścian i sufitów  z terminem realizacji 10.12.2014r. ( obowiązki wykonano ). 

Pomimo  stwierdzonych nieprawidłowości,  stan sanitarny i   techniczny obiektów tej grupy oceniono jako dobry.

 

Wszystkie  obiekty tej grupy  posiadają  opracowane i zatwierdzone przez PPIS, procedury postępowania z odpadami, sprzętem, narzędziami fryzjerskimi i kosmetycznymi mogącymi naruszyć ciągłość tkanek, w celu ochrony przed chorobami zakaźnymi. 

 

 

 

OBIEKTY KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ

(dworce, przystanie żeglugi i środki transportu publicznego)

 

             W roku sprawozdawczym przeprowadzono:  1 kontrolę  przystanku PKP oraz

3 kontrole przystanków PKS. Ich stan sanitarno – techniczny oraz bieżące utrzymanie nie budziło zastrzeżeń.

 

 

W tej grupie obiektów przeprowadzono też  kontrolę dworca PKP w Aleksandrowie Kuj.

W trakcie roku sprawozdawczego, po spotkaniu w siedzibie PSSE  z Burmistrzem  Miasta Aleksandrów Kuj., termin realizacji obowiązków wynikających  z decyzji PPIS z 2011r., dot. stanu technicznego holu i poczekalni dworca, został prolongowany. Po upływie ustalonego terminu właściciel zastosował tymczasowe rozwiązanie tzn. z holu dworca została wydzielona część z kasą biletową i małą poczekalnią. W pomieszczeniu tym przeprowadzono remont malarski. Natomiast pozostała część dworca została wyłączona z użytkowania.  W chwili obecnej trwają prace przy budowie toalet dla podróżnych oraz pozostałej części holu i  byłej poczekalni. 

W związku z powyższym stan techniczny dworca PKP w Aleksandrowie Kuj.,  w porównaniu z rokiem ubiegłym, uległ poprawie. 

 

W roku sprawozdawczym objęto  kontrolą przystań żeglugi w Ciechocinku. Nieprawidłowości sanitarno – technicznych nie stwierdzono. Teren przystani był czysto utrzymany, wyposażony w dostateczną ilość koszy na śmieci, które w trakcie sezonu były systematyczne opróżniane. Dzierżawca w/w obiektu ma podpisaną umowę na wywóz odpadów komunalnych. Dla osób korzystający z transportu żeglugi śródlądowej udostępniono parking niestrzeżony oraz toaletę  typu toitoi .

W roku sprawozdawczym nie skontrolowano natomiast przystani w Nieszawie, należącej do Urzędu Miasta, gdyż  przeprawa promowa była przez cały sezon nieczynna.  

 

Również w trakcie kontroli:   2 autobusów, dorożek , 2 samochodów do przewozu chorych  oraz 6 samochodów do przewozu zwłok, nie stwierdzono zaniedbań sanitarno-higienicznych. Ich stan sanitarny i techniczny nie budził zastrzeżeń.

 

 CMENTARZE

Wg ewidencji 20 obiektów, skontrolowano 9,  pozostałe  przewidziano do kontroli w 2015r. 

 

 4 wiejskie cmentarze  posiadają kaplice do  przechowywania zwłok.

W 3 kaplicach zainstalowane są lodówki do przechowywania zwłok (  na 2 lub  4 miejsca ). Nieczystości płynne odprowadzane są do sieci kanalizacji miejskiej lub zbiornika bezodpływowego. Odpady komunalne i niebezpieczne są prawidłowo składowane oraz  odbierane przez wyspecjalizowane firmy.           

Na skontrolowanych cmentarzach i kaplicach   zachowana była  bieżąca czystość i porządek, otoczenie cmentarzy nie budziło zastrzeżeń. Nie stwierdzono również żadnych nieprawidłowości sanitarno – technicznych, za wyjątkiem domu przedpogrzebowego zlokalizowanego na cmentarzu komunalnym w Ciechocinku, na który z uwagi na odpadająca farbę z sufitu w pomieszczeniu  chłodni, wydano decyzję administracyjną. Obowiązek został terminowo wykonany. 

 

W 2014 roku przeprowadzono  25 ekshumacji zwłok lub szczątków.

 

 

INNE OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

 

           W roku 2014 ogółem wg ewidencji 43, a skontrolowano 74 obiektów tej grupy, łącznie z przeprowadzonymi działaniami w ramach interwencji.

 

Inne obiekty użyteczności publicznej to m.in. obiekty kulturalno-widowiskowe (kino i teatr, miejskie i wiejskie centra kultury), obiekty sportowe, parkingi, targowiska miejskie, apteki, kwatery prywatne.

 

 

Obiekty kulturalno –widowiskowe

Wg ewidencji 8  obiektów, skontrolowano 2

 

Obiekty należące do tej grupy nie budziły zastrzeżeń pod względem sanitarno – technicznym.    

W  Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku do końca 2014 r. prowadzone były działania mające na celu wykonanie  zaleceń zawartych w decyzji z 2012 r. ( dot. naprawy zniszczonej podłogi w sali widowiskowej).

 

Obiekty sportowe (stadiony sportowe ) Wg ewidencji 7  obiektów; skontrolowano 4 

W  pomieszczeniach budynku  należącego do Stadionu Sportowego w Zbrachlinie gm. Waganiec, stwierdzono brudne ściany w części socjalnej , sanitarnej oraz w ciągach komunikacyjnych.

W związku z powyższymi nieprawidłowościami na administratora obiektu wydano decyzję administracyjną.  Obowiązki   w niej zawarte zostały  wykonane w terminie, a  

obiekt oceniono dobrze pod względem sanitarno – technicznym. 

 

 

 

 

 

 

W trakcie roku sprawozdawczego skontrolowano również:

-  1 parking ;

- 1 kemping ze stanowiskami dla kamperów oraz  namiotów, z dużym parkingiem oraz całym zapleczem socjalnym i sanitarnym typu – toalety, łazienki, stanowisko do mycia naczyń, stołówka, kuchnia ; 

- 1 aptekę ; 

- 3 zakłady usług pogrzebowych ;

- 2 miejskie targowiska.

 Stan sanitarny i techniczny w/w obiektów  w roku sprawozdawczym nie budził zastrzeżeń.

Przeprowadzono również kontrole sanitarne w obiektach niezewidencjonowanych: w 7 kwaterach prywatnych,  3 wiatach i przystankach PKS, w 2 dyskotekach i 2 imprezach masowych, uczestniczono w 7 ekshumacjach.

 

Interwencje, doniesienia od ludności

 

W sumie rozpatrzono 31 doniesień, z czego w 7 przypadkach,  problem nie leżał w kompetencji PPIS i po kontrolach  przekazywany był do załatwienia wg kompetencji do właściwych organów. 

W 14 przypadkach doniesień  rozpatrzonych przez PPIS zarzuty wniesione przez ludność potwierdziły się, natomiast w pozostałych 10 nie stwierdzono zagrożeń epidemicznych.

Najczęstszymi problemami, z którymi zwracano się do PPIS były:

-  złe warunki mieszkaniowe (hałas, korozja biologiczna, problemy z kanalizacją, uciążliwość związana z chowem zwierząt )

- nieprzestrzeganie zasad czystości i higieny w obiektach służby zdrowia, w obiektach hotelarskich i na posesjach. 

- zła jakość wody w studniach przydomowych oraz wody podawanej przez wodociąg. 

 

W ramach interwencji uczestniczono we wspólnych kontrolach z przedstawicielami: Urzędów Miast i Gmin  (7 kontroli),  WIOŚ ( 1 kontrola ), Policji

( 2 kontrole ), Straży Gminnej (2 kontrole ). 

 

 

W ramach współpracy z władzami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami samorządowymi:

Zaopiniowano 1 projekt  „Regulaminu utrzymania czystości i porządku” dla gmin Koneck oraz „Program Zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych” dla gm. Zakrzewo .

 Na wniosek Komendy Policji przebadano wodę ze studni przydomowej w Żołnowie gm. Koneck oraz w związku ze zgłoszeniem przez Urząd Gminy w Aleksandrowie Kuj. przypadek śnięcia ryb na jeź. Służewskim dokonano czynności kontrolnych oraz pobrano próbki badań laboratoryjnych.

      Zorganizowano 3 spotkania z przedstawicielami władz administracyjnych miasta i gminy  Aleksandrów Kuj. oraz z reprezentantami wodociągów, dot. problemów z jakością wody produkowaną przez wodociąg m. Aleksandrów Kuj. oraz 1 spotkanie z burmistrzem miasta Aleksandrów Kuj. dot. złego stanu sanitarno – technicznego budynku dworca PKP.

 

 

 

V. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

   

1.       PODMIOTY LECZNICZE  wg ewidencji 53 obiekty

( w tym 20 obiektów sanatoryjnych oraz 6 szpitali uzdrowiskowych, 20przychodni , 1 laboratorium diagnostyczne, 5 innych wykonujących całodobowe świadczenia zdrowotne ) 

 

W wyniku realizacji zaleceń PPIS w  Aleksandrowie Kuj. oraz działań podjętych przez właścicieli zakładów opieki zdrowotnej, uzyskano poprawę stanu sanitarnego i technicznego pomieszczeń w ogółem 4 obiektach.

 

           Na właścicieli obiektów tej grupy wydano w sumie 15 decyzji nakładających obowiązek m.in. przeprowadzenia remontu malarskiego ścian i sufitów pomieszczeń bazy hotelowej i zabiegowej oraz ciągów komunikacyjnych, wykonania badań wody ciepłej w kierunku Legionella sp., doprowadzenia do należytego stanu sanitarno - technicznego basenu i pomieszczeń do niego przyległych.

            Stan techniczny i funkcjonalny pozostałych obiektów oceniono jako dobry i nie odnotowano większych nieprawidłowości w zakresie utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach zabiegowych, a także hotelowych i sanitarnych.

Nie stwierdzono  nieprawidłowości w zakresie postępowania z odpadami, obiekty  posiadają  procedury w tym zakresie.

                 

2.     Działalność lecznicza wykonywana przez praktykę zawodową

-indywidualne  praktyki lekarskie – ogółem 40, w tym lekarzy dentystów 24 

Praktyki lekarskie odbywają się w pomieszczeniach będących w dobrym stanie sanitarnym, funkcjonalnym i technicznym.

Większość praktyk prowadzona jest w pomieszczeniach zakładów służby zdrowia (sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych, przychodniach) po godzinach ich działalności lub w wyodrębnionych pomieszczeniach domów jednorodzinnych.

 

- praktyki pielęgniarskie

Gabinety, w których prowadzi się  praktyki pielęgniarskie  dzierżawione są  przy NZOZ –ach, ich  stan sanitarny i techniczny nie budzi zastrzeżeń.

 

Podsumowanie:

Nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kuj. objęto:

-   obiekty użyteczności publicznej ( przeprowadzono  217 kontroli) 

-  obiekty służby zdrowia (114 kontrole)

-  obiekty wodne ( 51 kontroli wodociągów, 2 kontrole miejsc wykorzystywanych do kąpieli )

-  10 środków transportu.

 Przeprowadzono w sumie 431 kontroli..

Pobrano do badań laboratoryjnych 134 próbki w tym:  121 próbek wody przeznaczonej do spożycia ,2 próbki wody z kąpieliska oraz 9 próbek wody ciepłej w kierunku Legionella sp.

 

Wydano:  ogółem 144  decyzji administracyjnych, w tym:  16 decyzji zmieniających, 36 decyzji płatniczych, 32 decyzje merytoryczne, 25 decyzji – pozwoleń na ekshumację oraz  29 decyzji ( opinii sanitarnych), 3 decyzje wygasające oraz 3 uchylające.  

Wydano również  4 postanowienia na imprezy masowe. 

Nałożono w sumie 6 mandatów karnych na łączna kwotę  1450 zł.

 

 

VI. WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE ŚRODOWISKA PRACY

 

1.              Stan sanitarny zakładów pracy i badania środowiska pracy.

 

W 2014 roku przeprowadzono 76 kontroli w 72 obiektach zlokalizowanych na terenie powiatu. W wyniku przeprowadzonych kontroli wydano 5 decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych uchybień, które m. in. dotyczyły :

-                                               braku aktualnych badań czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia w środowisku           pracy, co w konsekwencji powodowało brak rejestrów i kart czynników szkodliwych dla       zdrowia w środowisku pracy oraz braku poinformowania pracowników o wynikach         przeprowadzonych badań na stanowiskach pracy,

-                                               braku oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,

-                                               braku informacji o wyznaczonych pracownikach do udzielania pierwszej   

           pomocy,

-           braku szkolenia okresowego pracownika,

-           braku aktualnych badań lekarskich pracownika,

-           braku należytego stanu sanitarno – technicznego pomieszczeń pracy i pomieszczenia   socjalnego.

 

2.              Badania profilaktyczne.

 

            Wszystkie kontrolowane zakłady zawarły umowy z lekarzami uprawnionymi do przeprowadzania badań profilaktycznych. Stwierdzono 1 przypadek zatrudniania pracownika bez aktualnych badań profilaktycznych.

 

3.              Zagrożenia stwarzane dla otoczenia przez zakłady pracy.

 

            Istotne zagrożenia nie uległy zmianie i w dalszym ciągu są to:

-           transport drogowy na trasie krajowej „1” oraz autostrady przebiegających przez teren     ujęć wodnych „Kuczek”,

 

-           transport kolejowy przebiegający przez środek miasta Aleksandrowa Kujawskiego oraz w          bezpośrednim sąsiedztwie szpitala (transport różnych substancji i mieszanin    chemicznych).

 

4.              Ogólna ocena zakładów.

 

W zakładach w których stwierdzono nieprawidłowości podjęto działania  

mające na celu poprawę warunków pracy pracowników wykonując obowiązki  

nałożone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Aleksandrowie Kujawskim.

                    We wszystkich zakładach, w których zostały przekroczone normatywy   higieniczne hałasu pracodawcy wyposażyli pracowników w ochronniki słuchu.

 

5.              Choroby zawodowe.

          W 2014 roku wydano  1 decyzję o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

 

 

VII. STAN SANITARNO-HIGIENICZNY W SZKOŁACH I INNYCH

               PLACÓWKACH OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

 

            W roku 2014 objęto ewidencją łącznie 59 placówek nauczania, opiekuńczo-wychowawczych , wypoczynku dzieci i młodzieży w tym: 42 placówek nauczania , 5 placówek wychowania pozaszkolnego i 12 placówek ( turnusów) sezonowych. W stosunku do  roku w 2013 powstał Niepubliczny Żłobek w Aleksandrowie Kujawskim i Przedszkole Niepubliczne w Ciechocinku. Przedszkole Samorządowe w Zakrzewie funkcjonujące do tej pory samodzielnie zostało z dniem 1 września 2014r. włączone do Zespołu Szkół w Zakrzewie.

            Oceniając stan sanitarno-higieniczny i warunki pobytu w placówkach przeprowadzono 93 kontrole sanitarne, wydano 4 decyzje administracyjne  nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego obiektów np.: podłóg, łazienek. W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego skontrolowano 38 szkół i przedszkoli , 3 placówki pracy pozaszkolnej i 6 placówek ( turnusów) zimowego/letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W skontrolowanych placówkach uczyło się i przebywało 6814 uczniów.

            W dobrym stanie sanitarnym funkcjonowało 36 placówek, a w  2 placówkach stwierdzono zaniedbania stanu technicznego. Wszystkie placówki na terenie powiatu aleksandrowskiego zapewniają uczniom dostęp do ciepłej wody,  posiadają wewnętrzne sanitariaty, w żadnej nie stwierdzono ponadnormatywnej liczby uczniów przypadającej na urządzenie sanitarne.

            W ramach oceny warunków do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego stwierdzono, że wszystkie placówki posiadają wystarczające warunki do realizacji zajęć W-F.

            W wyniku przeprowadzonych kontroli w szkołach stwierdzono, że wszystkie zapewniają uczniom opiekę medyczną  na terenie placówki.

            Badania środowiska szkolnego pozwoliły na ocenę warunków pobytu i nauczania uczniów. Łącznie wykonano 1105 badań, w tym:

-           54 badania tygodniowego rozkładu lekcji

-           1051 badań  dostosowania mebli do wzrostu uczniów/ przedszkolaków.

      Nie stwierdzono nieprawidłowości  badanych parametrów.

 

             Przeprowadzono 6  kontroli sanitarnych wypoczynku dzieci i młodzieży, w trakcie których oceniano spełnienie wymogów sanitarno-technicznych  m.in. stanu i wyposażenia pomieszczeń, zaopatrzenia w wodę, zaplecza sanitarnego, gromadzenia odpadów  i odprowadzania ścieków. Skontrolowano 6 obiektów ( turnusów) w tym:

-           2 w okresie ferii zimowych

-           4 w okresie wakacji

             

            Dożywianie uczniów prowadzone jest w 23 szkołach przy czym  większości są to posiłki dowożone z zewnątrz 2-daniowe. Na 1519 uczniów żywionych w szkole 1400 korzysta z pełnych obiadów.

Stan higieniczno-sanitarny placówek nauczania i wychowania z roku na rok ulega poprawie.

 

 

 

 

 

 

 

VIII. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU .

 

Podstawowym celem działalności sekcji HŻŻ i PU określonym w "Planie zasadniczych przedsięwzięć na 2014 rok" był nadzór nad bezpieczeństwem żywności, żywienia i przedmiotów użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego.

Zadania ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności, suplementów diety,  materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków.

 

Prowadzone działania dotyczyły:

            Oceny warunków sanitarno-higienicznych i technicznych produkcji i dystrybucji, sprzedaży, transportu środków spożywczych, kosmetyków oraz materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością,

            Oceny jakości produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością poprzez ocenę wizualną i/lub laboratoryjną próbek  pobieranych w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu.

            Monitorowania wycofanej z obrotu żywności, suplementów diety,  kosmetyków i przedmiotów użytku w ramach systemu wczesnego ostrzegania o pojawiających się produktach niebezpiecznych na rynku (RASFF, RAPEX),

            Nadzoru nad kosmetykami w tym oceny ich oznakowania,

            Nadzoru nad suplementami diety, środkami specjalnego przeznaczenia żywieniowego

 

         Ogółem w 2014 roku w ewidencji było 873 obiekty, w  tym:

- nowo zatwierdzonych zakładów 80,

Objęte nadzorem były  obiekty produkcji, obrotu żywnością oraz produkcji i dystrybucji przedmiotów użytku w tym tj:

1 wytwórnia lodów, 11 automatów do lodów, 11 piekarni, 4 ciastkarnie, 4 przetwórnie owocowo-warzywne, 2 wytwórnie napojów bezalkoholowych,  1 wytwórnia musztardy,                     8 innych wytwórni żywności, 249 sklepów spożywczych, 10 kiosków spożywczych,                             14 magazynów hurtowych,  29 środków transportu(firm indywidualnych), 240 innych obiektów obrotu żywnością, 1 obiekt ruchomy , tymczasowy,  164 zakładów żywienia zbiorowego otwartego  w tym 90 małej gastronomii,  103 zakładów żywienia zbiorowego zamkniętego ,                  5 wytwórni materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością.  8 miejsc obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością  oraz 8 miejsc obrotu kosmetykami

 

W 2014 roku skontrolowano 458 obiektów, w których przeprowadzono 879 kontroli.

 

W celu poprawy stanu sanitarno-technicznego i dostosowania zakładów do wymogów prawa Unii Europejskiej wydano 312 decyzji merytorycznych ( w tym 32 z terminami wykonania nałożonych obowiązków), 88 decyzje umarzające postępowanie po wykonaniu zaleceń, 78 decyzji wykreślających obiekty z rejestru zatwierdzonych zakładów, 111 decyzji zatwierdzających zakłady , 1 decyzję  przedłużająca wykonanie zaleceń , 1 decyzję uchylającą postępowanie oraz 1 decyzję wygaszającą postępowanie

 

            Zgłoszenia   doniesień  o złym  stanie sanitarno-higienicznym  obiektów  i złej  jakości   produktów przyjęto w ilości 44  dotyczących najczęściej nieprawidłowości sanitarno-technicznych,  niewłaściwej jakości zdrowotnej środków spożywczych,  nieoznakowanym pieczywie, dolegliwościach  żołądkowo-jelitowych,  towarów przeterminowanych, zepsutych,  braku dezynfekcji naczyń stołowych, przepełnionych pojemnikach na śmieci, braku czystości i porządku przy zakładzie i innych. 

Z 44 powiadomień 16 zostało potwierdzonych , a 26 powiadomień nie potwierdzono, 2 obiekty były  zamknięte ( zlikwidowane). 

 

W 2014 roku nałożono ogółem 41 mandaty karne na sumę 9050 zł , do sądu nie skierowano żadnego wniosku.

 

 

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w roku 2014 tak jak w latach ubiegłych  skoncentrowała się na poprawie stanu sanitarnego w obiektach produkcyjnych o wysokim ryzyku zagrożenia bezpieczeństwa żywności z czego wynikały wielokrotne kontrole podyktowane złym stanem sanitarno-technicznym  w tych obiektach.

 

                 W wyniku kontroli sanitarnych przeprowadzonych w zakładach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych polegające przede wszystkim na: 

 - braku czystości i porządku pomieszczeń produkcyjnych ,  magazynowych ,  otoczenia zakładu

-  braku funkcjonalności pomieszczeń,

- niewłaściwym przechowywaniu surowców wymagających warunków chłodniczych,

- złym stanie  sanitarno-technicznym  drobnego sprzętu produkcyjnego,

- braku segregacji w urządzeniach chłodniczych ,

- nieprawidłowym wykorzystywaniu stanowisk pracy,

- brudnych naczyniach stołowych i braku ich dezynfekcji,

- zniszczonym drobnym sprzęcie kuchennym,

- brudnych urządzeniach chłodniczych,

- braku środka dezynfekcyjnego do dezynfekcji urządzeń, pomieszczeń i sprzętu stosowanych

  w przemyśle spożywczym,

- wprowadzaniu do obrotu artykułów po normatywnym okresie przechowywania.

- braku prowadzonych na bieżąco rejestrów GHP(dobrej praktyki higienicznej),  GMP (dobrej praktyki produkcyjnej) oraz HACCP (systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli).

- i inne.

 

2014 rok podobnie jak w 2013 obfitował w akcje.  Przeprowadzono  212 kontroli sanitarnych w ramach różnych akcji  w tym:

-           100 kontroli w ramach  systemu RASFF (Rapie Alert System for Ford and Feed of the European Union – to europejski system szybkiego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych obowiązujący we wszystkich krajach Unii,

-           12  kontroli w ramach systemu Rapex (System RAPEX utworzony dla zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów na obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej).  Obejmuje on wszystkie produkty nieżywnościowe przeznaczone dla konsumentów oraz takie, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że mogą być przez nich użyte).

-           100  kontroli w związku z innymi akcjami dotyczącymi m.in. problemów z występującymi w obrocie produktami bezglutenowymi,   zapewnienia należytego stanu sanitarno-higienicznego wózków i koszyków w sklepach spożywczych, wzmożenia nadzoru sanitarnego nad obiektami wprowadzającymi do obrotu lody nieopakowane tj. lody z automatu oraz sprzedaż lodów porcjowanych,  suplementów diety, które nie spełniają przepisów prawa żywnościowego,  wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, imprez masowych i innych akcji. 

 

 

Zastosowano wzmożony nadzór nad wprowadzaniem do obrotu suplementów diety,  kontrole przeprowadzano w punktach sprzedaży suplementów diety .  W tym zakresie  nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Przez okres całego 2014 roku pobierano do badań laboratoryjnych próbki  środków spożywczych produkowanych w zakładach zlokalizowanych na terenie powiatu aleksandrowskiego oraz znajdujących się w obrocie handlowym. Próbki zbadano w zintegrowanych laboratoriach badania żywności na terenie całej Polski należących do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ogółem zbadano 141   próbek żywności i przedmiotów użytku  w tym 86  próbek badano w kierunku mikrobiologicznym, 50 w kierunkach fizyko-chemicznym, 5 próbki przedmiotów użytku.

 

Kwestionowano: 1 próbkę suplementu diety za nieprawidłowe znakowanie.

 

            W  zakresie nieprawidłowości występujących  podczas procesu produkcji zdyskwalifikowano 5 próbek lodów z automatu - próbki zdyskwalifikowane za obecność bakterii Enterobacteriaceae ( niewłaściwa higiena procesu)

 

 

Szereg kontroli przeprowadzono w związku ze składanymi wnioskami właścicieli obiektów w sprawie wydania decyzji zatwierdzającej spełnienie wymagań sanitarno-technicznych przy sprzedaży artykułów spożywczych. Wydano 111 decyzji zatwierdzających zakłady oraz zmieniające zakres działalności zakładów.  

W związku z występowaniem podmiotów o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, do stosownego wniosku podmiot musi dołączyć decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 136 poz 914  z późn. zm.). W porozumieniu z urzędami gmin PPIS wydawał zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających PIS lub duplikaty decyzji zatwierdzających zakład.

           

               

 

 

Zgodnie z  powiatowym planem zasadniczych przedsięwzięć zamierzenia dotyczące zaplanowanych kontroli na 2014rok zostały zrealizowane, co przyczyniło się do podniesienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności produkowanej i wprowadzanej do obrotu. Liczba stwierdzonych nieprawidłowości sanitarnych w obiektach produkcji, obrotu żywnością i żywienia zbiorowego utrzymuje się na podobnym poziomie co w ubiegłym roku.  Poprawie uległ stan techniczny obiektów, który był  wynikiem wykonania obowiązków  nałożonych  przez PPIS w   decyzjach administracyjnych, w tym modernizacjach zakładów, przez co poprawiła się ich funkcjonalność i  uzyskano możliwość wdrażania zasad GHP/GMP. Problem  stanowi nadal nadzór nad wszystkimi obiektami w  których nieprawidłowości powtarzają się w trakcie kolejnych przeprowadzanych kontroli. Właściciele zakładów nie przekazują podstawowej wiedzy sanitarnej pracownikom, co skutkuje łamaniem podstawowych zasad higieny w obiektach ( brak wiedzy sanitarnej stwierdzony jest w trakcie kontroli). Opracowane zasady GHP, GMP i HACCP nie zawsze są realizowane, weryfikacja opracowanego systemu budzi wiele zastrzeżeń, co stwarza  zagrożenie sanitarne.  Dlatego w  celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w dalszym ciągu będzie kontynuowany nadzór sanitarny szczególnie w zakresie:

- wdrażania i skutecznego stosowania systemów kontroli wewnętrznej w obiektach żywności

i żywienia – zasad dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP)

oraz zasad systemu HACCP wraz z niezbędną dokumentacją,

- stosowania prawidłowych procesów mycia i dezynfekcji,

- prawidłowego znakowania wyrobów,

- właściwego stosowania substancji dodatkowych,

- zachowania higieny osobistej i higieny miejsca pracy,

- identyfikowalności surowców i produktu gotowego,

- zachowania łańcucha chłodniczego na całej drodze od surowca do gotowego wyrobu -

zwłaszcza środków spożywczych łatwo psujących się,

- rozdzielności przechowywania surowców i wyrobu gotowego,

- obrotu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów

diety – szczególnie w aspekcie ich prawidłowego znakowania.

oraz w innych aspektach.

 

Wyniki działań kontrolnych prowadzonych w 2014 roku  wskazują , iż  nadzór  nad obiektami powiatu aleksandrowskiego musi być prowadzony systematycznie, ponieważ nadal stan sanitarny  budzi wiele zastrzeżeń i daleko jeszcze do stanu idealnego.

IX. DZIAŁALNOŚĆ PIONU OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA POWIATOWEJ STACJI SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZA 2014R.

 

 

Do  zakresu działania  OŚWIATY ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA należy inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych, w szczególności:

-           wdrażanie przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, 

-           prowadzenie wizytacji  dotyczących realizacji programów promocji zdrowia w placówkach oświatowo-wychowawczych i placówkach służby zdrowia, nadzór nad koordynowaniem pracy oświatowo-zdrowotnej w podległych placówkach, 

-           udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,

-           promowanie programów edukacyjnych w celu pobudzenia aktywności społecznej nakierowanej na rzecz własnego zdrowia,

-           ewaluacja programów prowadzonych przez szkoły i inne placówki oświatowo- wychowawcze, zakłady opieki zdrowotnej,

-           gromadzenie informacji o zrealizowanych programach w jednostkach ochrony zdrowia oraz oświatowo - wychowawczych.

 

1.Zrealizowano działania dotyczące:

a) programu   ,,Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS’’,

b)  programu ,,TRZYMAJ FORMĘ” VIII edycja,( kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych dotyczących prawidłowego żywienia i promocji aktywności fizycznej w szkołach podstawowych i gimnazjalnych ),

c) zadania w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia wynikające z zapisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz podejmowanie innych działań zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia, Komisję Europejską ,a także wynikające z sytuacji epidemiologicznej oraz bieżących potrzeb zdrowotnych ludności

d) Światowego Dnia  Zdrowia

e) Światowego Dnia Rzucania Palenia

f) Światowego Dnia Bez tytoniu

g) profilaktyki używania narkotyków ,w tym środków zastępczych

h)  profilaktyki grypy

i)  promocji szczepień ochronnych

j) profilaktyki chorób pasożytniczych,

k)  interwencji nieprogramowej pt.: „BEZPIECZNE WAKACJE”.

l) interwencji nieprogramowej PPIS w Aleksandrowie Kuj.pt ,,ZAPOBIEGANIE RAKOWI GRUCZOŁU KROKOWEGO”

m) KRAJOWEGO PROGRAMU OGRANICZANIA ZDROWOTNYCH NASTĘPSTW  PALENIA TYTONIU (comiesięczne zbiorcze sprawozdania przesyłane do WSSE w Bydgoszczy z realizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych )w tym  realizacja programów:

-           ogólnopolskiego programu edukacyjnego obejmującego klasy I-III szkół  podstawowych         ,,NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”.

-           ogólnopolskiego programu edukacyjnego obejmującego klasy IV-VI szkół       podstawowych i klasy I-III szkół gimnazjalnych„ ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE”

-           ogólnopolskiego programu edukacyjnego obejmującego dzieci 5 i 6 letnie w    przedszkolach i oddziałach przedszkolnych„ CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

 

n) PROJEKTU ,,PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH”

o) programu ,,ARS,CZYLI JAK DBAC O MIŁOŚC?”  w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

 

 

 

 

Stosowanie różnych form realizacji działań oświatowo – zdrowotnych m.in.: spotkań, szkoleń, narad, warsztatów, pogadanek, wypożyczanie filmów video, literatury, rozdawnictwo materiałów edukacyjnych itp. – pozwala dotrzeć do szerokich kręgów społeczności.

Efekty działań oświatowo – zdrowotnych nie są jednak natychmiastowe,
a poprawa stanu zdrowia społeczeństwa zależy w dużym stopniu od zmiany świadomości ludzi na kształtowanie prawidłowych zachowań prozdrowotnych

 

 

wytworzył: Ewa Jankowska

wprowadził: Łukasz Mrówczyński

ostatnia zmiana: 28.05.2015r.