SPOSÓB PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

Dokumenty należy składać w sekretariacie  Powiatowej Stacji

Sanitarno Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim  ul. Słowackiego 8a

87-700 Aleksandrów Kujawski

lub wysyłać pocztą na adres jak wyżej

 

wytworzył: Małgorzata Gorzel, Łukasz Mrówczyński

wprowadził: Małgorzata Gorzel, Łukasz Mrówczyński

ostatnia zmiana:15.11.2012