REJESTRY I EWIDENCJE

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim prowadzone są następujące centralne rejestry:

1.      rejestr skarg i wniosków,

2.      rejestr wydanych upoważnień,

3.      rejestr wydanych legitymacji służbowych,

4.      rejestr obiektów i podmiotów,

5.      rejestr wydanych decyzji,

6.      rejestr zarządzeń Dyrektora PSSE

7.      rejestr decyzji stwierdzających chorobę zawodową,

8.      rejestr decyzji nie stwierdzających choroby zawodowej,

9.      rejestr zgonów na choroby zakaźne,

10.  rejestr zakażonych HIV i chorych na AIDS,

wytworzył: Małgorzata Gorzel, Łukasz Mrówczyński

wprowadził: Małgorzata Gorzel, Łukasz Mrówczyński

ostatnia zmiana:15.11.2012