PROMOCJA ZDROWIA

Promocja Zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim realizowana jest w oparciu o wytyczne i założenia zawarte w Narodowym Programie Zdrowia . Jego celem strategicznym jest "zahamowanie wzrostu, a następnie obniżenie częstości występowania szkodliwych dla zdrowia czynników oraz chorób najważniejszych z uwagi na skutki zdrowotne i społeczne".

Narodowy Program Zdrowia oparty jest o zasadę "Każdy obywatel jest współodpowiedzialny za stan zdrowia, przy czym państwo zobowiązane jest do stwarzania warunków zachowania i umacniania zdrowia". Zasada ta stanowi podstawę działania na terytorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim objętym nadzorem, przy współudziale władz samorządowych i instytucji odpowiedzialnych za stwarzanie warunków dla jej realizacji. Drogą do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa jest wielosektorowa współpraca i współodpowiedzialność za zdrowie w działalności społeczno-gospodarczej.

wytworzył: Jolanta Aleksiuk

wprowadził: Łukasz Mrówczyński

                  Małgorzata Gorzel

ostatnia zmiana: 2.06.2008