OBSZAR WŁAŚCIWOŚCI

Na podstawie art. 10 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity z 2011 roku Dz.U. Nr 212, poz. 1263 z późn. zmianami) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim wykonuje zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na obszarze powiatu aleksandrowskiego , kierując działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim .

 

Na podstawie art. 10 ust. 4 w/w Ustawy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim  kieruje działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim .

 

Art. 15 ust. 1 w/w Ustawy upoważnia Państwowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania zadań przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej, będącej zakładem opieki zdrowotnej, finansowanej z budżetu państwa.

ust. 1b Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny jest bezpośrednio podległy Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.

wytworzył: Małgorzata Gorzel, Łukasz Mrówczyński

wprowadził: Małgorzata Gorzel, Łukasz Mrówczyński

ostatnia zmiana:15.11.2012