MAJĄTEK

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Aleksandrowie Kujawskim zarządza majątkiem (zarząd trwały) Skarbu Państwa, który obejmuje:

Wartość środków trwałych w wartości początkowej wynosi 538 928,89 złotych, a pozostałych środków trwałych (wyposażenia) 86 806,96 złotych.

wytworzył:

wprowadził: Pukropp Tomasz

ostatnia zmiana: