ARCHIWA

W celu przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych stacja prowadzi archiwum zakładowe. Działy przekazują akta do archiwum wyłącznie kompletnymi rocznikami. Do akt przekazanych archiwum dołącza się zbędne w pracy bieżącej: ewidencje, rejestry i kartoteki. Akta spraw ostatecznie załatwionych, które ze względu na swój przedmiot będą nadal potrzebne, po dokonaniu formalności przekazania do archiwum i zarejestrowaniu ich w ewidencji tego archiwum, można wypożyczać tak długo, jak długo będą one potrzebne.


Zasady przekazywania akt do archiwum zakładowego reguluje stosowna instrukcja.

Wypożyczanie akt poza Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Aleksandrowie Kujawskim, udostępnienie akt osobom niezatrudnionym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim może odbywać się tylko po uzyskaniu zezwolenia dyrektora Stacji i w ramach powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


Akta udostępnia pracownik odpowiedzialny za prowadzenie archiwum.

wytworzył: Jolanta Aleksiuk

wprowadził: Łukasz Mrówczyński

                  Małgorzata Gorzel

ostatnia zmiana: 2.06.2008